Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

26-11-2018: Levering af Jæger i december


I næste uge - fra den 3. december - kan du forvente, at december-versionen af Jæger bliver omdelt. Den digitale version er klar på medlemsnettet og i app'en den 1. december.

23-11-2018: Få fyldt bagage i jagtrygsækken som Outdoor Ranger


I Outdoor Ranger-forløbet på Kalø Højskole kommer du hele vejen rundt om jagten, naturen som spisekammer, vildmarken og meget mere. Naturligvis finder du jægerforbundets dygtige fagmedarbejdere blandt underviserne. Og lige nu kan du tilmelde dig næste hold.

22-11-2018: Det at gøre markvildtindsatsen interessant for studerende


Den 28. september 2018 var Århus Universitet vært for netværks- og karrieredagen BIO Match, hvor Danmarks Jægerforbund var inviteret med. Hovedsagen med dagen var at skabe en forbindelse mellem biologistuderende, færdige biologer og en god håndfuld relevante virksomheder.

22-11-2018: ”Jeg vil gerne se agerhønsene på markerne igen” Sådan starter mange samtalen når de går med i et markvildtlav


I seneste udgave af Jæger samt i Landbrugsavisen har jeg kritiseret Landbrugserhvervet for ikke at gøre nok for at vende tilbagegangen for de arter der knytter sig til landbrugslandet. Her taler vi ikke om råvildt, kronvildt eller gæs. Nej vi taler om arter som agerhøne, vibe, sanglærke og gulspurv som alle lever i det åbne landbrugsland og er dybt afhængige af et varieret landbrugsland med mange insekter og frøføde.

22-11-2018: Markvildtindsatsen på Facebook


Er du med I et markvildtlav eller har du interesse for markvildt og naturen i landbrugslandet, så er Danmarks Jægerforbunds nye Facebookgruppe: DJ Markvildtindsatsen, måske noget for dig?

21-11-2018: Prøveafvikling fra 1. januar 2019 og fremefter


På det netop afholdte bestyrelsesmøde i SJD blev de sidste punkter vedr. ovennævnte lagt fast, således der nu er afklaring om ovennævnte.

21-11-2018: Ekstra haglskydeprøve i kreds 7


Pga. stor efterspørgsel er der blevet oprettet en ekstra haglskydeprøve i kreds 7. Det betyder 81 ekstra pladser, hvoraf der i skrivende stund er 64 ledige.

19-11-2018: kom til temaaften om mårhunde i Ribe.